Vize a předpoklady

Proč nízkoenergetický dům?

To je jasné... "Nejlevnější energie je ta, kterou nespotřebuji"

—————

Proč skladba xTherm 240 + 20cm EPS?

 • sendvičové zdivo - rozdělená nosná a izolační část
 • cihelné zdivo má několik výhod:
  • cena
  • dostupnost
  • zkušenosti a ochota firem s tímto materiálem pracovat
  • snadné zdění svépomocí (zvláště pak v broušeném provedení)
  • jednoduché provedení instalací
  • výborná akumulace
  • snadné nanášení omítky
 • EPS místo minerální vlny jsem vybral hlavně z důvodu ceny

—————

Velká okna

 • líbí se nám :-)
 • solární zisky
 • stínění je nezbytné - venkovní žaluzie

—————

Perlit v první řadě cihel

—————

PVC hydroizolace místo klasické asfaltové

 • dům je z velké části pod úrovní okolního terénu
 • měkčené PVC je mnohem pružnější a nehrozí tak prasknutí
 • dokonalé napojení, dobré protiradonové vlastnosti
 • cenově levnější než dvě vrstvy modifikovaných asfaltových pásů (které by se v tomto případě musely použít)

—————

Proč stropní systém spiroll

 • jednoduchost a rychlost montáže
 • suchý proces (nevnáší vodu do objektu)
 • velká únosnost při malé tloušťce stropu
 • nevýhodou je nutnost zálivkové dobetonávky
 • v našem případě při použití SDK podhledů nevadí případné nerovnosti stropu

—————

Rekuperační jednotka NILAN s přípravou TUV

 • vysoce technologicky vyspělé řešení
 • aktivní rekuperace s TČ
 • zabere malý prostor
 • levné ohřívání TUV (180l)
 • topný výkon pravděpodobně postačí v přechodných obdobích
 • možnost přichlazení přívodního vzduchu v letních měsících, teplo se využije pro ohřev TUV, tj. voda se ohřeje za cca 1/3 nákladů a jako bonus získám chlazení. Tímto jsem také zavrhl solární panely.

—————

Vzduchotechnika v podhledech

 • levnější řešení
 • ideální v kombinaci s panely Spiroll
 • nehrozí "studený" průvan z podlahových výustí
 • podhledy se dají využít pro další instalace

—————

Klimatizér na izolaci stropu

 • jednoduchá a rychlá instalace nafoukáním
 • zaleze do každé škvíry - dokonalé provedení izolace
 • výhodná cena
 • velká tepelná kapacita
 • možnost kdykoliv zvětšit izolační vrstvu

—————

Proč je ta garáž tak divně šikmo :-)?

 • kopíruje tvar pozemku, který je navíc svažitý, ušetřilo se tak mnoho místa na pozemku.

—————

Řešení tepelného mostu Dům x Garáž

Dům s garáží mají společnou základovou desku, tento tep. most bude eliminován izolací v podlaze. Stěny domu a garáže jsou odděleny cca 15 cm izolace. Věnce jsou mechanicky spojené pomocí nerezové spony s přerušeným tep. mostem viz níže. Stropní panely spiroll budou opět odděleny vrstvou izolace.

—————

El. podlahové topení

 • do NED mi el. topení vycházelo nejlépe - nízká prvotní investice, možnost svépomocí.
 • předpokládám mnoho el. spotřebičů, tak využiji nízký tarif i pro ně.
 • komfort vyplývající z podlahového topení a z možnosti přesné a jednoduché regulace
 • regulace bude centrální s možností připojení na PC, každá místnost bude mít dvě čidla (podlaha, vzduch) a každá bude mít vlastní topný harmonogram - v NED se nedá dosáhnout velký teplotní rozdíl mezi místnostmi, takže hlavní výhodou pro nás zůstává komfort nikoliv úspora plynoucí s možnosti nezávislé regulace jednotlivých pokojů (až na výjimky jako jsou koupelny).

—————

Vnitřní izolace garáže

Garáž jsem se (skoro definitivně) rozhodl izolovat zevnitř cca 75mm EPS s nalepenou Heraklithovou deskou 5mm. Je to v mém případě mnohem jednodušší a nepředpokládám tu problémy, které nastávají při použití vnitřní izolace v trvale obývaných objektech. Jako velkou výhodu vidím možnost rychlého temperovaní (garáž bude sloužit i jako dílna)

—————

Plné patro, vazníkový krov

Na domku měla být původně pultová střecha, kterou bohužel místní regulativ nepovoluje. Proto mám místo pultové střechu sedlovou se sklonem 30°. Krov bude tvořen sbíjenými vazníky což je poměrně rychlé a levné řešení (krov je prefabrikován a na stavbě se pouze smontuje), které navíc umožní jednoduchou izolaci stropu Climatizerem. Místnosti v patře pak budou bez šikmých ploch, což je určitě mnohem příjemnější.

—————

Broušené cihly na lepidlo

 • jednodušší pro práci svépomocí
 • přesnot
 • oproti původně plánovanému dryFixu levnější a nepatrně pracnější
 • lepidlo je zpracovatelné cca 5h
 • není potřeba míchačka
 • NEVÝHODA je neochota firem pracovat s tímto systémem (neumějí využít jeho potenciál) a pak eště fakt, že dutiny cihel jsou propojené od základů do věnce, toto jsem vyřešil nasypáním perlitu do prvního šáru.

—————