Základy

Velké bagrování (15.8.2008)

Velké bagrování  (15.8.2008)

Protože je náš pozemek svažitý a domek "zaříznutý" v terénu, bylo potřeba odkopat značnou část zeminy...

Více

—————

Zaměřování (18.8.2008)

Zaměřování  (18.8.2008)

I když při stavbě na ohlášení není potřeba zaměření geodetem, tak vzhledem k složitosti usazení našeho domečku do terénu byla nutnost povolat geodety.

Více

—————

Bagrování pasů (20.8.2008)

Bagrování pasů (20.8.2008)

Zatím jde všechno celkem dobře ("ťuk, ťuk"). Na dně pasů už je poměrně tvrdá hornina. 

Více

—————

Zalití pasů (22.8.2008)

Zalití pasů (22.8.2008)

V pátek se zalily pasy, večer pak pršelo, takže jsou na povrchu trochu znečištěné zemí, ale to je maličkost. Roxory jsou připravené pro opěrnou zeď z BD20.

Více

—————

—————

Kanalizace (29.8.2008)

Kanalizace (29.8.2008)

Po zalití bédéček přichází na řadu kanalizace pod deskou. Jedna část je na dešťovou vodu, která bude přivedena do plastové jímky. Přípojku na hranici pozemku se podařilo najít bez problémů (kupodivu ležela tam, kde měla).

Více

—————

Základová deska a budování opěrné zdi (2.9.2008)

Základová deska a budování opěrné zdi (2.9.2008)

Bohužel se nám nepodařilo vyfotografovat zalití základové desky. Tak alespoň nějaké fotky hotového "produktu". Také se začalo s budováním opěrných zdí.

Více

—————

Hydroizolace (13.9.2008)

Hydroizolace (13.9.2008)

Hydroizolaci jsme nechali udělat z materiálu Alcorplan 2mm, která je vložená mezi dvě vrstvy geotextilie. Izolace byla položená cca za 6-7 hodin. Na izolaci přišel 5cm betonový potěr. Až bude hotové zdivo, firma přijede dovařit část, která bude cca 30cm nad terén.

Více

—————