Informování sousedů

Informování sousedů

17.04.2008

Nechtělo se nám posílat dopisy na doručenku, tak jsme sousedy navštívili osobně. Byla to dobrá příležitost k seznámení a navíc jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací co se stavění týče. Nechali jsme si podepsat předtištěné dokumenty. Vzor uvádím níže, našel jsem ho někde na Livingu, třeba se bude někomu hodit.

 

 

 

Věc: Oznámení záměru výstavby RD na pozemku xxxx/yy v KÚ zzzzz dle §104 odst.1 zákona 183/2006 Sb (Stavební zákon).


Vážený pane/paní,

rádi bychom Vás touto cestou informovali, jako (spolu)majitele pozemku xxxx/yy v KU zzzzz, že na pozemku aaaa/bb v témže KU sousedícím s Vašim pozemkem hodláme stavět rodinný dům, spadající do staveb dle §104 odst.1 zákona 183/2006 Sb (Ohlášení stavby). Stavba je charakterizována přiloženými výkresy situace a pohledů.

Rádi bychmom Vás též upozornili, že dle §104 odst.1 zákona 183/2006 Sb. můžete podat připadné námitky proti stavbě stavebnímu úřadu příslušnému místu do 15 dnů ode dne, kdy jste byli námi informováni.S přátelským pozdravem

manželé ..............


Přílohy:

- výkres situace
- výkresy s pohledy