29.06.2010 12:47

Příprava na zaměření oken

Protože budeme okna ošetřovat parotěsnými páskami, bylo nutné zajistit vhodný povrch pro jejich připojení. Po návštěvě několika stavebnin v okrese se nám nakonec podařilo sehnat vhodný extrudovaný polystyren, který jsme vlepily do ostění PUR pěnou.

Ostění z XPS

—————

Zpět