22.10.2009 00:02

Není čas na aktualizaci webíku

Po dlouhé době se dostávám k tomu, abych napsal pár řádek. Stavba v poslední době pokračovala opravdu pomalu. Asi největším počinem bylo zhotovení ploché střechy na garáži. Tu bylo nutné nejprve vyspádovat, místo původně zamýšlených EPS spádových klínú jsem nakonec vyspádování provdl z lehčeného betonu. Hydroizolaci dělala jedna místní firma, se kterou jsem maximálně spokojen. Použitý materiál je mPVC folie 1,5mm, která je přikotvena ke stropu garáže. Finální povrch tvoří obyčejný kačírek. Odvodnění je řešeno rohovou vpustí ven skrz atiku ven.

Dořešil jsem parotěsné napojení OSB desek na obvodové zdivo. K tomu jsem použil okenní pásky (2000,-), toršku dražší řešení, ale výsledek stojí za to.

Předminulý víkend jsem také založil první řadu příček v patře. Ten milulý jsem se raději věnoval rodině, protože počasí bylo fakt na nic.

—————

Zpět